મનોરંજનની દુનિયા, હવે તમારા PC માં. મજા કરો!

વીડિયોડેર ડાઉનલોડ કરવા બદલ આભાર

કૃપા કરીને અમારા વિશેની માહિતી સોશ્યિલ નેટવર્ક્સમાં ફેલાવો.

Download DMG File

પગલું 1

તમારા કમ્પ્યુટર પર વીડિયોડેર ફાઇલ સાચવો

Drag and drop dmg file to applications

પગલું 2

ડાઉનલોડ કરેલ ફાઇલને ખોલો અને વીડિયોડેર ચિહ્નને તમારા કમ્પ્યુટર પર ખેંચો.

Launch videoder

પગલું 3

તમારા એપ્લિકેશન્સ ફોલ્ડરમાંથી વીડિયોડેર આરંભ કરો.

Android માટે પણ વીડિયોડેરનો પ્રયાસ કરો

વ્યાપકપણે વિશેષીકૃત. ખુબજ સુંદર

એન્ડ્રોઇડ પર યૂટ્યૂબ ડાઉનલોડ કરનારાઓમાં વીડિયોડેર 4 કરોડથી વધુ ડાઉનલોડ સાથે સૌથી ખાસ છે. શરૂઆતમાં તે યૂટ્યૂબ ડાઉનલોડર તરીકે શરૂ થયું હતું પરંતુ હવે 50થી વધારે સાઇટોથી ડાઉનલોડ કરવામાં સપોર્ટ કરે છે. પૂરતી સુવિધાઓ સાથે અને આધુનિક ડિઝાઇનથી પરિપૂર્ણ એપ્લિકેશન ચોક્કસ તમારા હૃદય જીતી જશે.

ડાઉનલોડ કરો
એન્ડ્રોઇડ માટે