איך להוריד סרטונים ותמונות מאינסטגרם

Scroll to know more

  לחץ על כפתור האפשרויות

Open your instagram app and tap on the options icon of any video that you want to download.

  בחר 'העתק כתובת url'

When the option menu appears you have to tap on the 'copy share url' option from the menu.

הורידו סרטוני אינסטגרם בעזרת העתקת כתובת שיתוף

  לחץ על כפתור ההורדה

An overlay dialog appears at the bottom of the screen promting you to download the video you have chosen. Tap on the download button.

דיאלוג זיהוי קישור חכם

  בחר את איכות הסרטון

A detail screen pops up on the bottom of the screen showing the download links. You can choose the resolution in which you want to download from here.

הורידו סרטוני אינסטגרם ברזולוציות הטובות ביותר

  הגדר מיקום שמירת הקבצים, וכמות אשכולות פעולה

Once resolution is selected a dialog appears which allows you to change your download location and select number of network threads for fast downloading.

בחרו את יעד שמירת הקבצים והשתמשו במאיץ ההורדות

  ההורדה שלך מתחילה עכשיו

Tap on download button and your download begins. You can tap on the download icon on the top of the screen to view your downloads.

המוזיקה והסרטונים שלך ירדו.