കൂടുതലറിയാന്‍ സ്ക്രോള്‍ ചെയ്യുക

youtube mp3 വിഡിയോഡർ സെർച്ച് ഉപയോഗിച്ചു ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക

  സെർച്ച്

ഡൗൺലോഡു ചെയ്യേണ്ട എം പി3 തെരയുക. തെരച്ചിൽ ഫിൽട്ടറുകൾ ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോഗിച്ച് കസ്റ്റമൈസു ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

യൂട്യൂബിലെ  ഗാനങ്ങൾ, വീഡിയോകൾ, പ്ളേലിസ്റ്റുകൾ എന്നിവ കണ്ടെത്തി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

  തിരഞ്ഞെടുക്കുക

തെരച്ചിൽ ഉത്തരങ്ങളിൽ നിന്ന് mp3 തിരഞ്ഞെടുക്കുക. മൾട്ടിപ്പിൾ ഡൗൺലോഡ് സൗകര്യം ഉപയോഗിച്ച് ഒരേസമയം നൂറുകണക്കിന് mp3 ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാം

ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒന്നോ അതിൽ അധികമോ യൂട്യൂബ് വീഡിയോകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

  പ്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക

ഇപ്പോൾ എം.പി.3 പ്ലേ ചെയ്യുകയോ ലഭ്യമായ റെസലൂഷനിൽ ഡൗൺലോഡു ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം. എം.പി.3, എം.4.എ എന്നീ രണ്ടു ഫോർമാറ്റുകളിൽ ആഡിയോ ഡൗൺലോഡു ചെയ്യാൻ വീഡിയോഡർ സഹായിക്കുന്നു.

 Full HD, 4K  വീഡിയോകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌തു പ്ലേ ചെയ്യൂ

  ത്രെഡുകളുടെ സ്ഥാനവും എണ്ണവും സജ്ജമാക്കുക.

റെസൊല്യൂഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്‌ക്രീനിൽ ഡൌൺലോഡ് ലൊക്കേഷൻ , ഉപയോഗിക്കേണ്ട ത്രെഡുകൾ എത്ര എന്നിവ നിശ്ചയിക്കാം

ഡൗൺലോഡുകൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഇടം തെരഞ്ഞെടുത്ത ശേഷം ഡൗൺലോഡ് ആക്സിലറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക

  നിങ്ങളുടെ ഡൗൺലോഡ് ഇപ്പോൾ ആരംഭിക്കുന്നു

ഡൗൺലോഡ് ബട്ടൺ ടാപ്പുചെയ്യുക അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഡൗൺലോഡ് ആരംഭിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഡൗൺലോഡുകൾ കാണാൻ സ്ക്രീനിന്റെ മുകളിൽ ഡൗൺലോഡ് ഐക്കണിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക.

നിങ്ങളുടെ മ്യൂസിക്കും വിഡിയോയും ഡൌൺലോഡ് ചെയ്തു

യൂട്യൂബ് അപ്പിൽ നിന്ന് mp3 ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക

  യൂട്യൂബ് ആപ്പ് തുറന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക

നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വീഡിയോസ് യൂട്യൂബിൽ സേർച്ച് ചെയ്ത് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക

  ഷെയർ ബട്ടണിൽ ക്ലിക് ചെയ്ത് തുടർന്ന് വരുന്ന മെനുവിൽ നിന്ന് വിഡിയോഡർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ഡൗൺലോഡു ചെയ്യേണ്ട ആഡിയോ ഉൾപ്പെടുന്ന വീഡിയോ തുറക്കുമ്പോൾ പ്രിവ്യൂ സ്ക്രീനിനു താഴെയായി ഷെയർ ബട്ടൺ കാണാൻ കഴിയും. അതിൽ ക്ലിക്കു ചെയ്യുമ്പോൾ തെളിയുന്ന ഷെയർ മെനുവിൽ നിന്ന് വീഡിയോഡർ ആപ്പ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

Videoder ഉപയോഗിച്ച് Youtube വീഡിയോസ് പങ്കുവെക്കാം

  ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി തിരഞ്ഞെടുക്കുക

സ്ക്രീനിൻ്റെ കീഴ്ഭാഗത്ത് ഡൗൺലോഡ് ലിങ്കുകൾ അടങ്ങിയ ഒരു സ്ക്രീൻ തെളിയുന്നു. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ആഡിയോയുടെ നിലവാരം അതിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കാം.

 Full HD, 4K  വീഡിയോകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌തു പ്ലേ ചെയ്യൂ

  ത്രെഡുകളുടെ സ്ഥാനവും എണ്ണവും സജ്ജമാക്കുക.

റെസൊല്യൂഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്‌ക്രീനിൽ ഡൌൺലോഡ് ലൊക്കേഷൻ , ഉപയോഗിക്കേണ്ട ത്രെഡുകൾ എത്ര എന്നിവ നിശ്ചയിക്കാം

ഡൗൺലോഡുകൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഇടം തെരഞ്ഞെടുത്ത ശേഷം ഡൗൺലോഡ് ആക്സിലറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക

  നിങ്ങളുടെ ഡൗൺലോഡ് ഇപ്പോൾ ആരംഭിക്കുന്നു

ഡൗൺലോഡ് ബട്ടൺ ടാപ്പുചെയ്യുക അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഡൗൺലോഡ് ആരംഭിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഡൗൺലോഡുകൾ കാണാൻ സ്ക്രീനിന്റെ മുകളിൽ ഡൗൺലോഡ് ഐക്കണിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക.

നിങ്ങളുടെ മ്യൂസിക്കും വിഡിയോയും ഡൌൺലോഡ് ചെയ്തു