യൂട്യൂബില്‍ നിന്ന് വീഡിയോകള്‍ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

യൂട്യൂബ് വീഡിയോകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്കോ പി സിയിലേക്കോ വീഡിയോഡർ ഉപയോഗിച്ച് സൌജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

താഴേക്ക് പോവുക

ആൻഡ്രോയിഡില്‍ എങ്ങനെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോകള്‍ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാം

വീഡിയോഡര്‍ ആപ്പുപയോഗിച്ച് മൂന്നു വിധത്തില്‍ യൂട്യൂബ് വീഡിയോകള്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം

  സെർച്ച്

ഡൗൺലോഡു ചെയ്യേണ്ട വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗാനത്തിനായി തെരയുക. ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വീഡിയോ, ചാനൽ, പ്ലേലിസ്റ്റ് എന്നിവ സൂചിപ്പിച്ചു കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടൈം ഫ്രെയിം തിരഞ്ഞെടുത്തു കൊണ്ടോ നിങ്ങളുടെ തെരച്ചിൽ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാക്കാവുന്നതാണ്.

യൂട്യൂബിലെ  ഗാനങ്ങൾ, വീഡിയോകൾ, പ്ളേലിസ്റ്റുകൾ എന്നിവ കണ്ടെത്തി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

  തിരഞ്ഞെടുക്കുക

തെരച്ചിൽ ഉത്തരങ്ങളിൽ നിന്ന് താങ്കൾക്കു ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ഫയൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. താങ്കൾക്കു ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ ഒരുമിച്ചു ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവ ഡൗൺലോഡ് ബബിളിലേക്ക് ചേർത്ത ശേഷം ഒറ്റയടിക്ക് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്

ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒന്നോ അതിൽ അധികമോ യൂട്യൂബ് വീഡിയോകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

  പ്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക

ഇപ്പോൾ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ലഭ്യമായ റെസലൂക്ഷനുകളിൽ ഡൗൺലോഡു ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 144p മുതൽ 1080p (ഫുൾ എച് ഡി ) വരെയുള്ളതു കൂടാതെ 4k (അൾട്രാ എച് ഡി ) റെസലൂഷനും ലഭ്യമാണ്.

 Full HD, 4K  വീഡിയോകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌തു പ്ലേ ചെയ്യൂ

  ത്രെഡുകളുടെ സ്ഥാനവും എണ്ണവും സജ്ജമാക്കുക.

റെസൊല്യൂഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്‌ക്രീനിൽ ഡൌൺലോഡ് ലൊക്കേഷൻ , ഉപയോഗിക്കേണ്ട ത്രെഡുകൾ എത്ര എന്നിവ നിശ്ചയിക്കാം

ഡൗൺലോഡുകൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഇടം തെരഞ്ഞെടുത്ത ശേഷം ഡൗൺലോഡ് ആക്സിലറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക

  നിങ്ങളുടെ ഡൗൺലോഡ് ഇപ്പോൾ ആരംഭിക്കുന്നു

ഡൗൺലോഡ് ബട്ടൺ ടാപ്പുചെയ്യുക അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഡൗൺലോഡ് ആരംഭിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഡൗൺലോഡുകൾ കാണാൻ സ്ക്രീനിന്റെ മുകളിൽ ഡൗൺലോഡ് ഐക്കണിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക.

നിങ്ങളുടെ മ്യൂസിക്കും വിഡിയോയും ഡൌൺലോഡ് ചെയ്തു

യൂട്യൂബ് ആപ്പിൽ നിന്ന് നേരിട്ടും വീഡിയോഡർ ഉപയോഗിക്കാം

  യൂട്യൂബ് ആപ്പ് തുറന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക

നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വീഡിയോസ് യൂട്യൂബിൽ സേർച്ച് ചെയ്ത് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക

  ഷെയർ ബട്ടണിൽ ക്ലിക് ചെയ്ത് തുടർന്ന് വരുന്ന മെനുവിൽ നിന്ന് വിഡിയോഡർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

താങ്കൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണ്ട വീഡിയോ തുറക്കുമ്പോൾ വീഡിയോ കാണിക്കുന്നതിന്റെ വലത്തേ മൂലയ്ക്ക് ഷെയർ എന്നൊരു സ്വിച്ച് കാണും. അതിൽ ഞെക്കുക അതിന് ശേഷം വീഡിയോഡെർ എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

Videoder ഉപയോഗിച്ച് Youtube വീഡിയോസ് പങ്കുവെക്കാം

  വീഡിയോ ഗുണമേന്മ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

സ്ക്രീനിൻ്റെ കീഴ്ഭാഗത്ത് ഡൗൺലോഡ് ലിങ്കുകൾ അടങ്ങിയ ഒരു സ്ക്രീൻ തെളിയുന്നു. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടവയുടെ റെസൊല്യൂഷൻ അതിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കാം

 Full HD, 4K  വീഡിയോകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌തു പ്ലേ ചെയ്യൂ

  ത്രെഡുകളുടെ സ്ഥാനവും എണ്ണവും സജ്ജമാക്കുക.

റെസൊല്യൂഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്‌ക്രീനിൽ ഡൌൺലോഡ് ലൊക്കേഷൻ , ഉപയോഗിക്കേണ്ട ത്രെഡുകൾ എത്ര എന്നിവ നിശ്ചയിക്കാം

ഡൗൺലോഡുകൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഇടം തെരഞ്ഞെടുത്ത ശേഷം ഡൗൺലോഡ് ആക്സിലറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക

  നിങ്ങളുടെ ഡൗൺലോഡ് ഇപ്പോൾ ആരംഭിക്കുന്നു

ഡൗൺലോഡ് ബട്ടൺ ടാപ്പുചെയ്യുക അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഡൗൺലോഡ് ആരംഭിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഡൗൺലോഡുകൾ കാണാൻ സ്ക്രീനിന്റെ മുകളിൽ ഡൗൺലോഡ് ഐക്കണിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക.

നിങ്ങളുടെ മ്യൂസിക്കും വിഡിയോയും ഡൌൺലോഡ് ചെയ്തു

കുറഞ്ഞ വേഗതയിലുള്ള ഡാറ്റാ കണക് ഷനുകളില്‍ മെച്ചപ്പെട്ട സ്ട്രീമിങ്ങിനു നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ടൂള്‍

വീഡിയോഡർ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങൂ