കൂടുതലറിയാന്‍ സ്ക്രോള്‍ ചെയ്യുക

  ഓപ്ഷനുകൾ ഐക്കൺ ടാപ്പുചെയ്യുക

ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആപ്പ് തുറന്ന് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ട വീഡിയോയുടെ options ഐക്കൺ tap ചെയ്യുക

  'copy share url' തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ഓപ്ഷൻ മെനു വരുമ്പോൾ നിങ്ങള്‍ 'copy share url' ഓപ്ഷനില്‍ ടാപ് ചെയ്യണം

ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വീഡിയോകൾ copy share url ഉപയോഗിച്ചു ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

  ഡൗൺലോഡ് ബട്ടൺ ടാപ്പുചെയ്യുക.

ഒരു പോപ്പ്അപ്പ് ഡയലോഗ് ബോക്സിൽ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അനുവാദം ചോദിക്കും

വീഡിയോഡർ സ്മാർട്ട് ലിങ്ക് തിരിച്ചറിയൽ വാചകം

  വീഡിയോ ഗുണമേന്മ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

സ്ക്രീനിൻ്റെ കീഴ്ഭാഗത്ത് ഡൗൺലോഡ് ലിങ്കുകൾ അടങ്ങിയ ഒരു സ്ക്രീൻ തെളിയുന്നു. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടവയുടെ റെസൊല്യൂഷൻ അതിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കാം

മികച്ച റെസൊല്യൂഷനിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വീഡിയോകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

  ത്രെഡുകളുടെ സ്ഥാനവും എണ്ണവും സജ്ജമാക്കുക.

റെസൊല്യൂഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്‌ക്രീനിൽ ഡൌൺലോഡ് ലൊക്കേഷൻ , ഉപയോഗിക്കേണ്ട ത്രെഡുകൾ എത്ര എന്നിവ നിശ്ചയിക്കാം

ഡൗൺലോഡുകൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഇടം തെരഞ്ഞെടുത്ത ശേഷം ഡൗൺലോഡ് ആക്സിലറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക

  നിങ്ങളുടെ ഡൗൺലോഡ് ഇപ്പോൾ ആരംഭിക്കുന്നു

ഡൗൺലോഡ് ബട്ടൺ ടാപ്പുചെയ്യുക അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഡൗൺലോഡ് ആരംഭിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഡൗൺലോഡുകൾ കാണാൻ സ്ക്രീനിന്റെ മുകളിൽ ഡൗൺലോഡ് ഐക്കണിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക.

നിങ്ങളുടെ മ്യൂസിക്കും വിഡിയോയും ഡൌൺലോഡ് ചെയ്തു