1000ത്തിലധികം സൈറ്റുകളില്‍ നിന്ന് ഗാനങ്ങളും വീഡിയോകളും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ

Video Downloader

താഴേക്ക് പോവുക

ആകെയുള്ള ആവശ്യം

വെറും 3 പ്രാരംഭ നടപടികള്‍

Copy Url

വീഡിയോ URL കോപ്പി ചെയ്യുക

Paste Url

പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കില്‍ തെരയുക

Download

ഡൗൺലോഡ്


videos, movies, tv shows and music എന്നിവയുടെ ഒരു ശേഖരം ഉണ്ടാക്കൂ

Downloads

4K

വീഡിയോ ഡൗൺലോഡർ

വ്യക്‌തമായ കാഴ്ച എപ്പോഴും നല്ലതു തന്നെ


യൂട്യൂബ് വീഡിയോകള്‍ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും ഇത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല

Copy and paste url to download

നിങ്ങള്‍ക്ക് വീഡിയോയുടെ url copy-paste ചെയ്യാം

Search for video to download

അല്ലെങ്കില്‍ വീഡിയോഡറില്‍ വീഡിയോ search ചെയ്യാം

Download youtube videos and music

എന്നിട്ട് ആവശ്യമുള്ള റെസല്യൂഷനില്‍ download the video or the music1000+ ലധികം സൈറ്റുകള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നു

ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളെ ഞങ്ങള്‍ വിലമതിക്കുന്നു. പുതിയ ഒരു സൈറ്റ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കണമെന്ന് നിങ്ങളാഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കില്‍ support@videoder.com അഡ്രസ്സില്‍ ഒരു മെയില്‍ അയയ്ക്കുക


കുറഞ്ഞ വേഗതയിലുള്ള ഡാറ്റാ കണക് ഷനുകളില്‍ മെച്ചപ്പെട്ട സ്ട്രീമിങ്ങിനു നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ടൂള്‍

വീഡിയോഡർ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങൂ