Làm thế nào để tải về video trên facebook?

Cuộn để hiểu nhiều hơn

Tải về video trên Facebook từ trang web

  Mở website và đăng nhập

Nhấn vào biểu tượng Facebook trong trang trình duyệt và đăng nhập vào vào tài khoản facebook của bạn. Chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất. Trình duyệt sẽ nhớ tài khoản bạn đã đăng nhập.

Tải về các video trên Facebook sử dụng Videoder

  Nhấn vào nút Tải về

Bạn sẽ thấy một nút tải về màu xanh trên tất cả mọi video. Nhấn vào nút tải về ở video mà bạn muốn tải về.

Nhấn vào nút Tải về phía dưới video của Facebook

  Chọn chất lượng video

Một màn hình chi tiết hiện lên dưới cùng của màn hình hiển thị các liên kết tải. Bạn có thể chọn độ phân giải mà bạn muốn tải về từ đây.

Tải về video trên Facebook với độ phân giải tốt nhất.

  Đặt vị trí và số nhiệm vụ.

Lựa chọn một độ phân giải sẽ có xuất hiện một hộp thoại, cho phép bạn thay đổi vị trí tải về và lựa chọn số mạng để tải về nhanh hơn

Lựa chọn vị trí tải về và sử dụng  tăng tốc tải về.

  Tải về của bạn bắt đầu bây giờ

Nhấn vào nút tải về và tải về sẽ bắt đầu. Bạn có thể nhấn vào biểu tượng tải về ở phía trên của màn hình để theo dõi các tải về

Nhạc và video của bạn đã được tải về.

Tải về trực tiếp video từ ứng dụng Facebook

  Nhấn vào biểu tượng

Mở ứng dụng Facebook và nhân vào biểu tượng bên dưới để tải về bất cứ video nào bạn muốn.

  Chọn "Sao chép liên kết "

Khi menu gợi ý xuất hiện bạn hãy nhấn vào "Sao chép liên kết " từ menu

Tải về video từ ứng dụng Facebook sử dụng tính năng sao chép liên kết của Videoder

  Nhấn vào nút Tải về

Một hộp thoại xuất hiện lớp phủ ở dưới cùng của màn hình nhắc bạn tải về các video mà bạn đã chọn. Chạm vào nút tải về.

Videoder nhận diện liên kết thông minh.

  Chọn chất lượng video

Một màn hình chi tiết hiện lên dưới cùng của màn hình hiển thị các liên kết tải. Bạn có thể chọn độ phân giải mà bạn muốn tải về từ đây.

Tải về video trên Facebook với độ phân giải tốt nhất.

  Đặt vị trí và số nhiệm vụ.

Lựa chọn một độ phân giải sẽ có xuất hiện một hộp thoại, cho phép bạn thay đổi vị trí tải về và lựa chọn số mạng để tải về nhanh hơn

Lựa chọn vị trí tải về và sử dụng  tăng tốc tải về.

  Tải về của bạn bắt đầu bây giờ

Nhấn vào nút tải về và tải về sẽ bắt đầu. Bạn có thể nhấn vào biểu tượng tải về ở phía trên của màn hình để theo dõi các tải về

Nhạc và video của bạn đã được tải về.