Làm thế nào để tải về mp3 trên YouTube?

Cuộn để hiểu nhiều hơn

Tải về mp3 từ YouTube bằng cách sử dụng tìm kiếm trên Videoder.

  Tìm kiếm

Tìm mục mp3 mà bạn muốn tải về . Bạn cũng có thể tùy chỉnh tìm kiếm của bạn bằng cách sử dụng một số bộ lọc tìm kiếm.

Tìm kiếm và tải về video, nhạc và các playlist trên YouTube

  Chọn mục.

Chọn mp3 từ kết quả tìm kiếm xuất hiện. Bạn có thể tải về hàng trăm tệp mp3 trong một lần sử dụng chế độ tải đa nhiệm vụ

Chọn một hoặc nhiều video trên YouTube để tải về.

  Phát hoặc Tải về

Bây giờ bạn có thể phát hoặc chọn để tải về bất cứ độ phân giải nào có sẵn. Videoder đề nghị tải về file âm thanh trong định dạng mp3 hoặc m4a

Phát và tải về video FULL HD, 4K

  Đặt vị trí và số nhiệm vụ.

Lựa chọn một độ phân giải sẽ có xuất hiện một hộp thoại, cho phép bạn thay đổi vị trí tải về và lựa chọn số mạng để tải về nhanh hơn

Lựa chọn vị trí tải về và sử dụng  tăng tốc tải về.

  Tải về của bạn bắt đầu bây giờ

Nhấn vào nút tải về và tải về sẽ bắt đầu. Bạn có thể nhấn vào biểu tượng tải về ở phía trên của màn hình để theo dõi các tải về

Nhạc và video của bạn đã được tải về.

Tải về mp3 từ YouTube bằng ứng dụng YouTube

  Mở ứng dụng YouTube và tìm kiếm

Tìm kiếm video hoặc nhạc mp3 mà bạn muốn tải về trong ứng dụng YouTube.

  Nhấn vào nút chia sẻ và chọn Videoder từ trình đơn chia sẻ.

Khi bạn mở video bạn muốn tải về, một nút chia sẻ xuất hiện ở góc dưới màn hình xem trước. Nhấn vào nút chia sẻ và chọn ứng dụng Videoder từ trình đơn chia sẻ.

Chia sẻ video trên YouTube tới Videoder

  Chọn chất lượng âm thanh.

Một pop up phía dưới màn hình hiển thị các liên kết tải về. Bạn có thể chọn chất lượng âm thanh mà bạn muốn tải về.

Phát và tải về video FULL HD, 4K

  Đặt vị trí và số nhiệm vụ.

Lựa chọn một độ phân giải sẽ có xuất hiện một hộp thoại, cho phép bạn thay đổi vị trí tải về và lựa chọn số mạng để tải về nhanh hơn

Lựa chọn vị trí tải về và sử dụng  tăng tốc tải về.

  Tải về của bạn bắt đầu bây giờ

Nhấn vào nút tải về và tải về sẽ bắt đầu. Bạn có thể nhấn vào biểu tượng tải về ở phía trên của màn hình để theo dõi các tải về

Nhạc và video của bạn đã được tải về.