Tải về video từ YouTube.

Tải về miễn phí video trên YouTube với điện thoại hoặc máy tính của bạn với Videoder.

Cuộn xuống

Làm thế nào để tải về video từ YouTube?

Có 3 cách để tải về video trên YouTube với Videoder

  Tìm kiếm

Tìm kiếm video hoặc nhạc mà bạn muốn tải về. Bạn cũng có thể lọc theo thể loại bạn muốn (video, kênh hoặc playlist) hoặc chọn thời điểm của từ khoá mà bạn muốn nhìn thấy kết quả.

Tìm kiếm và tải về video, nhạc và các playlist trên YouTube

  Chọn mục.

Chọn tệp bạn muốn tải về từ những kết quả tìm kiếm được hiển thị. Bạn cũng có thể tải cùng lúc nhiều video trong một lần bằng cách thêm những video bạn muốn tải về trong bong bóng tải về và đặt chúng vào phần tải về.

Chọn một hoặc nhiều video trên YouTube để tải về.

  Phát hoặc Tải về

Bây giờ bạn cũng có thể phát chọn tải về với những độ phân giải có sẵn. Videoder gợi ý độ phân giải từ 144p đến 1080p hoặc thậm chí 4K (ultra HD)

Phát và tải về video FULL HD, 4K

  Đặt vị trí và số nhiệm vụ.

Lựa chọn một độ phân giải sẽ có xuất hiện một hộp thoại, cho phép bạn thay đổi vị trí tải về và lựa chọn số mạng để tải về nhanh hơn

Lựa chọn vị trí tải về và sử dụng  tăng tốc tải về.

  Tải về của bạn bắt đầu bây giờ

Nhấn vào nút tải về và tải về sẽ bắt đầu. Bạn có thể nhấn vào biểu tượng tải về ở phía trên của màn hình để theo dõi các tải về

Nhạc và video của bạn đã được tải về.

Tải về các video từ YouTube trực tiếp từ ứng dụng YouTube sử dụng Videoder.

  Mở ứng dụng YouTube và tìm kiếm

Tìm kiếm video hoặc nhạc mp3 mà bạn muốn tải về trong ứng dụng YouTube.

  Nhấn vào nút chia sẻ và chọn Videoder từ trình đơn chia sẻ.

Khi bạn mở video mà bạn muốn tải về một nút chia sẻ xuất hiện ở phía dưới bên phải của màn hình xem trước. Nhấn vào nút chia sẻ và chọn ứng dụng Videoder từ trình đơn chia sẻ.

Chia sẻ video trên YouTube tới Videoder

  Chọn chất lượng video

Một màn hình chi tiết hiện lên dưới cùng của màn hình hiển thị các liên kết tải. Bạn có thể chọn độ phân giải mà bạn muốn tải về từ đây.

Phát và tải về video FULL HD, 4K

  Đặt vị trí và số nhiệm vụ.

Lựa chọn một độ phân giải sẽ có xuất hiện một hộp thoại, cho phép bạn thay đổi vị trí tải về và lựa chọn số mạng để tải về nhanh hơn

Lựa chọn vị trí tải về và sử dụng  tăng tốc tải về.

  Tải về của bạn bắt đầu bây giờ

Nhấn vào nút tải về và tải về sẽ bắt đầu. Bạn có thể nhấn vào biểu tượng tải về ở phía trên của màn hình để theo dõi các tải về

Nhạc và video của bạn đã được tải về.

Công cụ giúp bạn phát nội dung khi kết nối yếu.

Bắt đầu với Videoder bây giờ