Làm thế nào để tải về video và ảnh từ Instagram?

Cuộn để hiểu nhiều hơn

  Nhấn vào biểu tượng

Mở ứng dụng Instagram và nhấn vào biểu tượng của bất kì video nào mà bạn muốn tải về.

  Chọn mục : Sao chép địa chỉ URL.

Khi các tùy chọn menu xuất hiện bạn có thể nhấn vào trên ' Sao chép địa chỉ URL' tùy chọn từ trình đơn.

Tải về các video trên Instagram sử dụng sao chép chia sẻ url

  Nhấn vào nút Tải về

Một hộp thoại xuất hiện lớp phủ ở dưới cùng của màn hình nhắc bạn tải về các video mà bạn đã chọn. Chạm vào nút tải về.

Videoder nhận diện liên kết thông minh.

  Chọn chất lượng video

Một màn hình chi tiết hiện lên dưới cùng của màn hình hiển thị các liên kết tải. Bạn có thể chọn độ phân giải mà bạn muốn tải về từ đây.

Tải về các video trên Instagram với độ phân giải cao nhất

  Đặt vị trí và số nhiệm vụ.

Lựa chọn một độ phân giải sẽ có xuất hiện một hộp thoại, cho phép bạn thay đổi vị trí tải về và lựa chọn số mạng để tải về nhanh hơn

Lựa chọn vị trí tải về và sử dụng  tăng tốc tải về.

  Tải về của bạn bắt đầu bây giờ

Nhấn vào nút tải về và tải về sẽ bắt đầu. Bạn có thể nhấn vào biểu tượng tải về ở phía trên của màn hình để theo dõi các tải về

Nhạc và video của bạn đã được tải về.